Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Synonyms: Puccinellio-Salicornietea Ţopa 1939 р. р. (art. 3f); Astero-Salicornietea Dijk et al. 1942; Puccinellio-Salicornietea Ţopa ex Pignatti 1953 p. p.; Asteretea tripoliі Westhoff et Beeftink in Beeftink 1962 (syntax. syn.); Festuco-Puccinellietea Soó 1968 (art. 2b); Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin 1985 (art. 2b, 5, 8, syntax. syn.); Festuco-Limonietea Karpov et Mirkin ex Golub et Solomakha 1988 (art. 2b, 18b, 23); Glycyrrhizetea glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995 (syntax. syn.) Scorzonero-Juncetea gerardii Golub, Lysenko, Rukhlenko et Karpov 2001 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Artemisia santonica, Elytrigia elongata, E. repens, Festuca valesiaca, Limonium gmelinii, Plantago salsa, Puccinellia distans, P. fominii, P. gigantea, Taraxacum bessarabicum, Tripolium vulgare.

Вологі, свіжо- й сухолучні внутрішньоконтинентальні та приморські угруповання на засолених ґрунтах Європи і Західного Сибіру. 

Література: Дзюба Т.П. КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 305.

.