Український геоботанічний сайт

ДОСТУП ДО ДАНИХ

З метою уникнення різного роду непорозумінь дані у базі зберігаються у трьох варіантах доступності.

Тип А. Відкритий. Дані доступні для широкого загалу користувачів без усіляких обмежень, окрім дотримання умови посилання на UKRVEG та вказівку у публікації авторів описів.

Тип Б. Напіввідкритий. Доступ до геоботанічних описів є частковим. Автор бази даних погоджується їх надати за вимогою і не заперечує проти використання для конкретних цілей.

Тип В. Закритий. Оприлюднення лише загальної інформації про наявні геоботанічні описи. Їх зберігання у загальному масиві UKRVEG, а також надання у користування можливе виключно з персональної згоди власника бази даних.

.