Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Synonyms: Cynodonto dactyli-Limonion meyeri Karnatovskaya 2004 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Puccinellia distans, P. fominii, P. gigantea, Salicornia perennans, Suaeda salsa.

Угруповання вологих засолених лук і солончаків з різко змінним режимом зволоження. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 318.

.