Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Poo angustifoliae-Ferulion orientalis Solomakha et al. 2005 nom. inval. (3о, 5)

Galio ruthenici-Caricetum praecoсis Solomakha et al. 2005 nom. inval. (art. 3o, 5)

Synonyms: Potentillo orientalis-Caricetum melanostachyae Shapoval 2006 (art. 3o, 5, syntax. syn.). Euphorbio virgati-Caricetum melanostachyae Shapoval 2006 (art. 3o, 5, syntax. syn.).

Діагностичні види: Allium paniculatum, Bromopsis inermis, Carex praecox, Falcaria vulgaris, Galium ruthenicum, Hylotelephium polonicum, Peucedanum ruthenicum, Phlomis pungens, Vicia villosa.

Умови місцезростань: схили і днища депресій (подів) з лучно-каштановими ґрунтами. Режими природокористування території — пасовищний і абсолютно заповідний. 

Поширення в Україні: степова зона (Лівобережжя Нижнього Дніпрa, Присивасько-Приазовський степ).

Синсозологічний статус: не має.

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Galio ruthenici-Caricetum praecoсis Solomakha et al. 2005 nom. inval. (art. 3o, 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 328-329.

.