Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Astero tripolii-Phragmitetum Krisch (1972) 1974

Діагностичні види: Phragmites australis, Tripolium vulgare.

Умови місцезростань: слабозасолені місцезростання з мулисто-піщаними ґрунтами; у дельтах великих річок — ділянки, що знаходяться під впливом алювіальних процесів.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Astero tripolii-Phragmitetum Krisch (1972) 1974. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 321.

.