Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000

Synonyms: Puccinellion giganteae Golub et Solomakha 1988 (art. 2b).

Діагностичні види: Puccinellia gigantea agg.

Угруповання солонців і солончаків приморських територій та островів.

Література: Дзюба Т.П. Союз Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 316.

.