Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Festuco valesiacae-Limonion gmelinii Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Artemisietum tauricae Dubyna et al. 2004

Діагностичні види: Artemisia taurica.

Умови місцезростань: тимчасово затоплювані місцезростання деградованих солончаків. 

Поширення в Україні: Присивашшя, коса «Бірючий острів», о-в Джарилгач.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1530). У їх складі беруть участь занесені до Європейського Червоного списку та Червоної книги Чорного моря Asparagus litoralis, Червоного списку МСОП, Червоної книги України, Червоної книги Чорного моря — Frankenia pulverulenta, Європейського Червоного списку — Puccinellia syvaschica, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Artemisietum tauricae Dubyna et al. 2004. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 322-323.

.