Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Festucetum regelianae Solomakha et Shelуag-Sosonko in Golub et al. 2003

Synonyms: Festucetum regelianae Solomakha et Shelуag-Sosonko 1984 (art. 2a).

Діагностичні види: Achillea setacea, Carex distans, Cichorium intybus, Daucus carota, Festuca regeliana, Potentilla reptans, Trifolium pratense.

Умови місцезростань: локальні зниження із середньозасоленими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я, Приазов’я, засолені ділянки Лівобережжя Дніпра.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Festucetum regelianae Solomakha et Shelуag-Sosonko in Golub et al. 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 308.

.