Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Camphorosmo-Agropyrion desertorum Korzhenevsky et Klyukin in Golub et al. 2005

Eremopyro orientali-Camphorosmetum monspeliacae Korzhenevsky et Klyukin in Golub et al. 2005

Synonyms: Thero-Eremopyretum Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a); Thero-Eremopyretum Korzhenevsky et Klyukin 1991 (art. 3h, 12, syntax. syn.).

Діагностичні види: Camphorosma monspeliaca, Eremopyrum orientale, Petrosimonia triandra, Ventenata dubia.

Умови місцезростань: грязьові вулкани.

Поширення в Україні: південно-східна частина Кримського півострова.

Синсозологічний статус: не має.  

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Eremopyro orientali-Camphorosmetum monspeliacae Korzhenevsky et Klyukin in Golub et al. 2005. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 325.

.