Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Atraphaxo-Capparion Korzhenevsky 1992

Діагностичні види: Agropyron ponticum, Atraphaxis replicata, Capparis herbacea, Elytrigia elongata.

Угруповання екстремальних місцезростань (бедлендів) на важкоглинистих мулувато-пилуватих породах Кримського півострова. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Atraphaxo-Capparion Korzhenevsky 1992. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 329.

.