Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Puccinellio distantis-Juncetum gerardii Dubyna et Dziuba in Dubyna et al. 2017

Діагностичні види: Bassia hirsuta, Halimione pedunculata, Juncus gerardii, Puccinellia distans, Salicornia perennans, Taraxacum serotinum.

Умови місцезростань: знижені вологі солончакуваті ділянки по берегах лиманів. Ґрунти суглинисто-глинисті, іноді з домішкою черепашки.

Поширення в Україні: Причорномор’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellio distantis-Juncetum gerardii Dubyna et Dziuba in Dubyna et al. 2017. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 308.

.