Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011

Synonyms: Artemision santonicae Solomakha et Sipaylova 1987 (art. 2b, nom. nud.); Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987 (art. 31); Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987 em. Golub 1994 (illeg. emend.); Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1988 (phantom).

Діагностичні види: Artemisia santonica, Limonium gmelinii, L. meyeri, Plantago salsa.

Солонцеві угруповання приморської смуги, берегів лиманів і річкових долин з ущільненими засоленими піщано-глинистими ґрунтами. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 311.

.