Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion limosae Soó 1933

Puccinellio distantis-Spergularietum salinae (Feekes 1936) Tx. et Volk 1937

Діагностичні види: Atriplex prostrata, Juncus compressus, Puccinellia distans, Spergularia marina.

Умови місцезростань: ділянки поблизу соляних джерел, криниць і струмків, до яких впадають соленосні води, солончакові зниження у приморській смузі.

Поширення в Україні: Карпати (національний природний парк «Гуцульщина»), Причорномор’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellio distantis-Spergularietum salinae (Feekes 1936) Tx. et Volk 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 316.

.