Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Diantho guttati-Milion vernalis Umanets et I. Solomakha 1998

Limonio meyeri-Festucetum pseudodalmaticae Umanets et I. Solomakha in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013

Synonyms: Limonio-Festucetum pseudodalmaticae auct. non Solomakha et Shelуag-Sosonko 1984 (art. 2a, 36); Diantho-Milietum vernalis Umanets et I. Solomakha 1998 (syntax. syn.); Cardario-Stipetum capillatae Umanets et I. Solomakha 1998 (syntax. syn.); Limonio-Festucetum valesiacae Umanets et I. Solomakha 1998 (syntax. syn.); Halimiono-Aperetum maritimae Umanets et I. Solomakha 1998 (syntax. syn.); Carduo-Koelerietum cristatae Umanets et I. Solomakha 1998 (syntax. syn.). 

Діагностичні види: Achillea setacea, Allium guttatum, Agropyron pectinatum, Artemisia austriaca, Dianthus guttatus, Festuca valesiaca agg., Kochia prostrata, Koeleria cristata, Limonium meyeri, Milium vernale.

Умови місцезростань: солонцюваті чорноземоподібні й каштанові ґрунти приморської смуги та плакорних ділянок.

Поширення в Україні: Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1530). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio meyeri-Festucetum pseudodalmaticae Umanets et I. Solomakha in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 324-325.

.