Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011

Limonio alutacei-Elytrigietum elongatae Bayrak 1997

Діагностичні види: Elytrigia elongata, Limonium tomentellum, Medicago lupulina, Taraxacum bessarabicum.

Умови місцезростань: вологі солончакуваті ділянки лесових терас та знижень долин річок.

Поширення в Україні: південна частина Лівобережного Придніпров’я в межах Лісостепової зони.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio alutacei-Elytrigietum elongatae Bayrak 1997. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 313.

.