Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Limonion tomentelli Agafonov et Golub in Golub 1994

Limonio tomentelli-Festucetum pseudodalmaticae Solomakha et Shelуag-Sosonko in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013

Synonyms: Limonio-Festucetum pseudodalmaticae Solomakha et Shelуag-Sosonko 1984 (art. 2a); Festucetum pseudodalmaticae Gomlya 2005 (art. 3o, 5, syntax. syn.).

Діагностичні види: Festuca pseudovina, F. valesiaca agg., Limonium tomentellum.

Умови місцезростань: глибокостовпчасті солонці лесових терас долин річок; солонці й солонцюваті лучні ґрунти заплав річок; солонцюваті чорноземоподібні та каштанові ґрунти приморської смуги.

Поширення в Україні: заплави річок Лівобережного Лісостепу, приморська смуга (рідше).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1530). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio tomentelli-Festucetum pseudodalmaticae Solomakha et Shelуag-Sosonko in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 324.

.