Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Limonio gmelinii-Juncetum gerardii (Warming 1906) Géhu et Géhu-Franck 1982

Діагностичні види: Atriplex littoralis, Cynanchum acutum, Gypsophila perfoliata, Juncus gerardii, Limonium gmelinii, Plantago salsa, Puccinellia distans.

Умови місцезростань: западини на солончаках.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio gmelinii-Juncetum gerardii (Warming 1906) Géhu et Géhu-Franck 1982. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 308.

.