Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Carici praecoсi-Elytrigion pseudocaesiae Solomakha et al. 2005 nom. inval. (art. 3o, 5)

Lathyro nissoliae-Phalacrachenetum inuloidis Shapoval 2006 nom. inval. (art. 3o, 5)

Діагностичні види: Buglossoides arvensis, Erysimum repandum, Lathyrus nissolia, Phalacrachena inuloides, Pterotheca sancta, Senecio vernalis. 

Умови місцезростань: днища депресій (подів) з глейово-солодовими ґрунтами. Режим використання — сінокісний.

Поширення в Україні: степова зона (Лівобережжя Нижнього Дніпрa, Присивасько-Приазовський степ).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Lathyro nissoliae-Phalacrachenetum inuloidis Shapoval 2006 nom. inval. (art. 3o, 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 326-327.

.