Український геоботанічний сайт

Біотопи України

М. МОРСЬКІ БІОТОПИ

П. ПРИМОРСЬКІ БІОТОПИ

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Д. ЛІСОВІ БІОТОПИ

К. КАМ’ЯНИСТІ ВІДСЛОНЕННЯ ТА ІНШІ БІОТОПИ ЗІ СЛАБОРОЗВИНЕНИМ РОСЛИННИМ ПОКРИВОМ

С. СИНАНТРОПНІ БІОТОПИ

.