Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Carici praecoсi-Elytrigion pseudocaesiae Solomakha et al. 2005 nom. inval. (art. 3o, 5)

Synonyms: Lythro virgati-Elytrigion pseudocaesiae Shapoval 2006 (nom. superfl.) (art, 3o, 5) (syntax. syn.).

Діагностичні види: Artemisia taurica, Carex praecox, Inula britannica, Elytrigia pseudocaesia, Lathyrus tuberosus, Rorippa brachycarpa.

Угруповання днищ і нижніх частин схилів депресій (подів) з глейово-солодовими ґрунтами, що зазнають періодичного паводкового затоплення. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Carici praecoсi-Elytrigion pseudocaesiae Solomakha et al. 2005 nom. inval. (art. 3o, 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 326.

.