Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina 2015

Agrostietum stoloniferae Soó (1940) 1968

Діагностичні види: Agrostis stolonifera.

Умови місцезростань: зниження лесових терас долин річок, днища балок і поди на солончакуватих ґрунтах.

Поширення в Україні: долини р. Дніпро та річок його басейну (Сейм, Псел, Ворскла, Сула, Рось), р. Сіверський Донець, рідше — степова зона.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Agrostietum stoloniferae Soó (1940) 1968. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 309.

.