Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Beckmannion eruciformis Soó 1933

Synonyms: Myosuro-Beckmannion eruciformis Shapoval 2006 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Beckmannia eruciformis.

Вологі слабозасолені луки заплав річок лісостепової зони Європи. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Beckmannion eruciformis Soó 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 311.

.