Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Junco gerardii-Triglochinetum maritimi Br.-Bl. 1931

Діагностичні види: Juncus gerardii, Triglochin maritimum.

Умови місцезростань: короткозаливні приморські ділянки, зниження терас річок з вологими засоленими ґрунтами.

Поширення в Україні: тераси Лівобережжя Середнього Дніпра та його приток, Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Junco gerardii-Triglochinetum maritimi Br.-Bl. 1931. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 306.

.