Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995

Glycyrrhizetum glabrae Tyshchenko 1998

Діагностичні види: Glycyrrhiza glabra.

Умови місцезростань: приморські схили материкового уступу та вузькі смуги цілинного степу уздовж цього уступу, ділянки заприбійної смуги літорального валу з піщано-черепашковими слабогумусованими ґрунтами.

Поширення в Україні: Приазов’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Glycyrrhizetum glabrae Tyshchenko 1998. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 314.

.