Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000

Artemisio santonicae-Puccinellietum giganteae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987

Діагностичні види: Artemisia santonica, Limonium meyeri, Puccinellia gigantea agg.

Умови місцезростань: підвищені ділянки з важкосуглинистими солончаковими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Artemisio santonicae-Puccinellietum giganteae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 317.

.