Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000

Caricetum distantis Rapaics 1927

Діагностичні види: Carex distans.

Умови місцезростань: знижені ділянки з мулисто-піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, Закарпаття. 

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Caricetum distantis Rapaics 1927. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 317-318.

.