Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000

Lepidio latifolii-Puccinellietum giganteae Dubyna, Dziuba, Neuhäuslová et al. in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013

Synonyms: Lepidio latifolii-Puccinellietum limosae Dubyna, Dziuba, Neuhäuslová et al. 2007 (art. 43).

Діагностичні види: Lepidium latifolium, Puccinellia gigantea agg., Spergularia marina.

Умови місцезростань: короткозаливні рівнинні ділянки деградованих солончаків.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Lepidio latifolii-Puccinellietum giganteae Dubyna, Dziuba, Neuhäuslová et al. in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 317.

.