Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Puccinellio fominii-Aeluropodetum littoralis Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Діагностичні види: Aeluropus littoralis, Puccinellia fominii.

Умови місцезростань: мікропідвищення знижень і неглибоких улоговин з вологими солончаками і нагінним підтопленням.

Поширення в Україні: Центральне Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: діагностичним видом асоціації є північно-приазовський субендем Puccinellia fominii. У складі угруповань також трапляється Limonium tschurjukiense — вид, занесений до Червоної книги України. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellio fominii-Aeluropodetum littoralis Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 319-320.

.