Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Beckmannion eruciformis Soó 1933

Beckmannietum eruciformis Jovanovic 1958

Діагностичні види: Beckmannia eruciformis.

Умови місцезростань: вологі луки прируслової і центральної частин заплав річок на дерново-глейових й мулувато-глейових слабозасолених ґрунтах.

Поширення в Україні: лісостепова зона східної частини України.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Beckmannietum eruciformis Jovanovic 1958. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 311.

.