Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011

Agropyro elongatae-Inuletum salicinae Şerbănescu 1965

Діагностичні види: Elytrigia elongata, Inula salicina.

Умови місцезростань: знижені ділянки з піщано-глинистими помірно засоленими ґрунтами.

Поширення в Україні: Західне Причорномор’я.

Синсозологічний статус: не має.

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Agropyro elongatae-Inuletum salicinae Şerbănescu 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 312.

.