Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995

Anisantho tectorum-Glycyrrhizetum glabrae Dubyna, Dziuba et Vakarenko in Dubyna et al. 2017

Діагностичні види: Achillea millefolium, Aegilops cylindrica, Ajuga chia, Anisantha tectorum, Anthemis tinctoria, Aristolochia clematіtis, Astragalus onobrychis, Bromus squarrosus, Centaurea diffusa, C. solstitialis, Elytrіgia intermedia, Erucastrum armoracioides, Euphorbia humifusa, E. stepposa, Glycyrrhiza glabra, Kochia prostrata, Potentilla incana, P. obscura, Salvia nemorosa, Tragopogon major, Xeranthemum annuum.

Умови місцезростань: підніжжя, нижні і середні частини крутих (40—50°) схилів з еродованими слабозасоленими змитими чорноземоподібними ґрунтами, на яких відбуваються абразивно-зсувні процеси.

Поширення в Україні: Куяльницький лиман (Одеська обл.).

Синсозологічний статус: рідкісне угруповання, що знаходиться на західній межі ареалу. Діагностичний вид Glycyrrhiza glabra занесений до Червоної книги України. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Anisantho tectorum-Glycyrrhizetum glabrae Dubyna, Dziuba et Vakarenko in Dubyna et al. 2017. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 314.

.