Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Festuco valesiacae-Limonion gmelinii Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Poo bulbosae-Artemisietum santonicae Dubyna, Dziuba et Vakarenko 2014

Діагностичні види: Artemisia santonica, Bromus hordeaceus, B. japonicus, Cerastium semidecandrum, Kochia laniflora, Poa bulbosa, Puccinellia distans, Thlaspi perfoliatum, Trifolium retusum.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки з деградованими лучно-степовими солонцюватими ґрунтами.

Поширення в Україні: Західне Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1530). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Poo bulbosae-Artemisietum santonicae Dubyna, Dziuba et Vakarenko 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 323.

.