Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina 2015

Carici dilutae-Juncetum gerardii Lysenko et Mucina 2015

Synonyms: Junco-Glaucetum maritimi Mahn et Schubert 1962 sensu Klotz et Kock 1984.

Діагностичні види: Astragalus sulcatus, Carex diluta, Cirsium esculentum, Juncus gerardii, Koeleria delavignei.

Умови місцезростань: знижені ділянки на лесових терасах лівобережних приток Середнього Дніпра.

Поширення в Україні: лісостепова зона.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Carici dilutae-Juncetum gerardii Lysenko et Mucina 2015. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 309.

.