Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Atraphaxo-Capparion Korzhenevsky 1992

Atraphaxo-Capparidetum Korzhenevsky et Klyukin 1988

Діагностичні види: Atraphaxis replicata, Camphorosma monspeliaca, Capparis herbacea, Cynanchum acutum, Kochia prostrata, Nitraria schoberi, Salsola soda.

Умови місцезростань: поверхні бедлендів.

Поширення в Україні: південно-східна частина Кримського півострова.

Синсозологічний статус: діагностичний вид Atraphaxis replicata занесений до Червоної книги України. У складі угруповань беруть участь занесені до Червоної книги України і Червоної книги Чорного моря Glaucium flavum, Червоної книги України — Astragalus dealbatus і Tulipa biflora. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Atraphaxo-Capparidetum Korzhenevsky et Klyukin 1988. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 329.

.