Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina 2015

Alopecuretum arundinacei Mirkin et al. 1985

Діагностичні види: Alopecurus arundinaceus, Galium palustre, Glyceria fluitans, Poa palustris, Potentilla anserina, Scutellaria galericulata, Veronica scutellata.

Умови місцезростань: глибокі зниження з глеєво-болотними солончакуватими ґрунтами у заплавах річок та на окраїнах боліт лесових терас річок, де вода довго затримується після танення снігу.

Поширення в Україні: долини лівобережних приток Середнього Дніпра (Псла та ін.).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Alopecuretum arundinacei Mirkin et al. 1985. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 310.

.