Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Tripolio pannonici-Phragmitetum Golub et Yuritsyna 2001

Діагностичні види: Phragmites australis, Tripolium pannonicum.

Умови місцезростань: перезволожені мінералізовані ділянки з суглинистоглинистими ґрунтами по берегах лиманів.

Поширення в Україні: Причорномор’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Tripolio pannonici-Phragmitetum Golub et Yuritsyna 2001 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 321.

.