Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Festuco valesiacae-Limonion gmelinii Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Artemisietum santonicae Soó 1947

Synonyms: Artemisietum salinae Soó 1947 (orig. form).

Діагностичні види: Artemisia santonica, Bromus japonicus, Festuca valesiaca, Limonium gmelinii, Puccinellia distans, Stipa capillata.

Умови місцезростань: незаливні засолені ділянки з ущільненими піщаноглинистими ґрунтами, часто з домішкою черепашнику.

Поширення в Україні: Причорномор’я та Приазов’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Artemisietum santonicae Soó 1947. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 322.

.