Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Triglochino-Glaucetum maritimi Wilkoń-Michalska 1963

Діагностичні види: Glaux maritima, Plantago maxima, Triglochin maritimum, Tripolium pannonicum. 

Умови місцезростань: прибережні ділянки водойм із солончакуватими вогкими ґрунтами.

Поширення в Україні: тераси Лівобережжя Середнього Дніпра та його приток, Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). Діагностичний вид синтаксону Glaux maritima знаходиться на північній межі свого географічного ареалу. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Triglochino-Glaucetum maritimi Wilkoń-Michalska 1963. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 305-306.

.