Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Camphorosmo-Agropyrion desertorum Korzhenevsky et Klyukin in Golub et al. 2005

Artemisio tauricae-Valerianetum tuberosae Korzhenevsky et Klyukin 1991

Synonyms: Artemisio tauricae-Valerianetum tuberosae Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).

Діагностичні види: Artemisia taurica, Myosotis ramosissima, Myosurus minimus, Polygonum salsugineum, Valeriana tuberosa.

Умови місцезростань: присхилові ділянки делювіальних шлейфів на грязевулканічній брекчії.

Поширення в Україні: південно-східна частина Кримського півострова.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Artemisio tauricae-Valerianetum tuberosae Korzhenevsky et Klyukin 1991. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 326.

.