Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Festuco valesiacae-Limonion gmelinii Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Camphorosmetum monspeliacae (Ţopa 1939) Şerbănescu 1965

Діагностичні види: Camphorosma monspeliaca.

Умови місцезростань: знижені засолені ділянки на глибокостовпчастих солонцях із сезонним та нагінним підтопленням.

Поширення в Україні: дельта р. Дунай, острови Джарилгач і Бірючий, Присивашшя.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Camphorosmetum monspeliacae (Ţopa 1939) Şerbănescu 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 323.

.