Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Carici praecoсi-Elytrigion pseudocaesiae Solomakha et al. 2005 nom. inval. (art. 3o, 5)

Pycreo flavescensi-Arabidopsietum toxophyllae Solomakha et al. 2005 nom. inval. (art. 3o, 5)

Synonyms: Carici praecoci-Elytrigietum pseudocaesiae Shapoval 2006 (nom. superfl.) (art. 3o, 5, syntax. syn.).

Діагностичні види: Allium regelianum, Carex praecox, Pseudoarabidopsis toxophylla, Pycreus flavescens.

Умови місцезростань: переважно днища депресій (подів) з глейово-солодовими ґрунтами.

Поширення в Україні: степова зона (Лівобережжя Нижнього Дніпрa, Присивасько-Приазовський степ).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Pycreo flavescensi-Arabidopsietum toxophyllae Solomakha et al. 2005 nom. inval. (art. 3o, 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 327.

.