Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Beckmannion eruciformis Soó 1933

Myosuro-Beckmannietum eruciformis Shapoval 2006 nom. inval. (art. 3o,5)

Діагностичні види: Beckmannia eruciformis, Eleocharis palustris, Elytrigia pseudocaesia, Gratiola officinalis, Inula britannica, Lythrum virgatum.

Умови місцезростань: зниження у подах з глейово-солодовими ґрунтами.

Поширення в Україні: степова зона (Херсонська, Запорізька області).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Myosuro-Beckmannietum eruciformis Shapoval 2006 nom. inval. (art. 3o,5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 311.

.