Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Cоюз Juncion gerardii Wendelberger 1943

Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943

Synonyms: Juncetum gerardii Wenzl 1934 em. Solomakha et Shelуag-Sosonko 1984 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Apium graveolens, Carex extensa, Juncus gerardii, Scorzonera parviflora, Tripolium vulgare.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки з вологими солончакуватими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я, Приазов’я, засолені ділянки терас Лівобережжя Дніпра.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 306.

.