Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Poo angustifoliae-Ferulion orientalis Solomakha et al. 2005 nom. inval. (3о, 5)

Діагностичні види: Allium paczoskianum, A. regelianum, Carex praecox, Dianthus guttatus, Elytrigia pseudocaesia, Ferula euxina, Limonium sareptanum, Poa angustifolia, Scorzonera mollis.

Лучно-степові угруповання днищ і схилів депресій (подів) на темно-каштанових залишково-солонцюватих осолоділих глейових важкосуглинистих ґрунтах або на південних слабосолонцюватих чорноземах. 

Література: Дзюба Т.П. Союз Poo angustifoliae-Ferulion orientalis Solomakha et al. 2005 nom. inval. (3о, 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 327.

.