Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Spergulario maritimae-Tripolietum vulgaris Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky, Klyukin et Korzhenevskaya 2000

Synonyms: Spergulario-Tripolietum vulgaris Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).

Діагностичні види: Aeluropus littoralis, Spergularia media, Tripolium vulgare.

Умови місцезростань: ділянки на вологих, підтоплюваних, ущільнених солончакових ґрунтах зі значною участю черепашкової фракції.

Поширення в Україні: Південний і Південно-Східний Крим, ДунайськоДністровське та Дністровсько-Дніпровське межиріччя, Присивашшя.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340).

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Spergulario maritimae-Tripolietum vulgaris Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky, Klyukin et Korzhenevskaya 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 321.

.