Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Plantagini salsae-Artemision santonicae Shelуag-Sosonko et Solomakha in Lysenko, Mucina et Iakushenko 2011

Limonio meyeri-Elytrigietum elongatae Tyshchenko 1996

Діагностичні види: Elytrigia elongata, Limonium meyeri.

Умови місцезростань: знижені ділянки з вогкими солончакуватими лучними ґрунтами, улоговини морських кіс.

Поширення в Україні: Приазов’я і Причорномор’я (переважно центральна частина).

Синсозологічний статус: у складі угруповань з високим ступенем константності бере участь занесений до Європейського Червоного списку та Червоної книги Чорного моря Asparagus litoralis, до Червоної книги Чорного моря — Eryngium maritimum. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio meyeri-Elytrigietum elongatae Tyshchenko 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 313.

.