Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Salicornio-Puccinellion Mirkin in Golub et Solomakha 1988

Aeluropodetum littoralis Krausch 1965

Діагностичні види: Aeluropus littoralis.

Умови місцезростань: рівнинні засолені ділянки приморських солончаків, подів, периферійні ділянки водойм, які пересихають, солончаки однолесових річкових терас.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: у складі угруповань бере участь занесена до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica.

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Aeluropodetum littoralis Krausch 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 319.

.