Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et Mucina 2015

Junco gerardii-Agrostietum stoloniferae Grigoriev et al. 2002

Діагностичні види: Agrostis stolonifera, Eleocharis uniglumis, Plantago media, Potentilla anserina, Trifolium fragiferum, Triglochin palustre.

Умови місцезростань: солончакуваті луки лесових терас річок.

Поширення в Україні: долини лівобережних приток Середнього Дніпра: Сули, Псла, Ворскли, Орелі й Самари. Рідше трапляються на зниженнях однолесової тераси Сіверського Дінця та його приток.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Junco gerardii-Agrostietum stoloniferae Grigoriev et al. 2002. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 310.

.