Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Puccinellion giganteae Dubyna et Neuhäuslová 2000

Agrostio maeoticae-Caricetum distantis Dubyna, Dziuba, Neuhäuslová et al. in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013

Synonyms: Agrostio-Caricetum distantis sensu Dubyna, Dziuba, Neuhäuslová et al. 2007 non (Rapaics 1927) Soó 1930.

Діагностичні види: Agrostis maeotica, Carex distans.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки з солончакуватими лучними ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я (переважно західна частина).

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону Agrostis maeotica є причорноморсько-азовським субендемом.

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Agrostio maeoticae-Caricetum distantis Dubyna, Dziuba, Neuhäuslová et al. in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 318.

.