Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Agrostio stoloniferae-Beckmannion eruciformis Mirkin in Barabash et al. 1989 nom. inval. (art. 2a)

Alopecuro pratensis-Beckmannietum eruciformis Solomeshcz in Barabash et al. 1989 nom. inval. (art. 2a)

Діагностичні види: Alopecurus pratensis, Beckmannia eruciformis.

Умови місцезростань: пласкі депресії у заплавах річок із слабозасоленими глинистими ґрунтами.

Поширення в Україні: заплави р. Дніпро та річок його басейну (Сейм, Псел, Ворскла, Сула, Рось).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Alopecuro pratensis-Beckmannietum eruciformis Solomeshcz in Barabash et al. 1989 nom. inval. (art. 2a). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 310.

.